Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech

Saliha MALHUN

Saliha MALHUN

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
202208032103
202208032103
Bâb-ı Hümâyun…
Sultan Üçüncü Ahmet Hân, güzel yüzünü ve mercan mevceli gözlerini annesi Râbia Gülnûş Emetullah Sultan’dan mı almış? Öyle olmasa ikindi güneşinin bu solgun saatinde varlığın orta yerinde dehrin gözleri gibi parlar mı bu çeşme?
Asırlardır ebediyete akan bu sebil, hâfızasına sinen binlerce bakışla beni fark etti mi acaba? Ürperiyorum… İlk defa eşyânın beni fark etmiş olmasından korkuyorum. Ona baktığımda kalbime üşüşen yüzler, sesler ve görüntüler, kendinden çok benim varlığıma bir kanıt sanki. Ne tuhaf… İlk defâ bir çeşmenin varlığımda bir payı olduğunu hissediyorum… Vâr olmak biraz da hâfızaya dokunan suretler, sesler ve kokularmış demek.
Read more DERYÂYI SİM İÇİNDE ZÜMRÜT GERDANLIK Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

ah simya

ah simya
‘Evvelâ kendini tanımayla çıkmalı yola’ demiş büyükler. İlk önce kendini keşfetmeli insan… Madem yola revân olmanın vakti gelmiştir; o hâlde önce kendi semtimi dolaşmalı diyerek çıkıyorum Yahşibey Mahallesi, Kocacafer Sokaktaki evimden.
Hisar ekseninden bakıldığında, şehrin batı yakasındaki en eski Osmanlı semti burası. Eğer her şehrin bir kalbi varsa, Bursa’nın kalbi de muhakkak Murâdiye’dir!

Read more BEYAZ SİMYÂ, YEŞİL KEFEN (ÂH MURÂDİYE!) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)
deccal ruhub
deccal ruhub
Son çeyrek yüzyılımız toplumsal aklın hikemî gelenek ve kendine has ontolojisinden uzak, bütünüyle gizem ve komplo teorisyenlerinin programları ile temsil edilmesine rağmen gözünün önünde cereyan eden gerçek komploları okuyamaması yahut okumaması oldukça tuhaf…
Ülke entelijansiyası olarak “ütopya” kadar zihnimizin kapalı olduğu en önemli alan belki de uluslararası kültürel ve arkeolojik diplomasi ve onun dili. Oysa son Amerikan seçimlerine gelene kadar târih ve san’at târihçilerinin gözünün önünde seyretmesine rağmen okuyamadığı ve ülke ruznamesinde asla konu edilmeyen bir şeytan geçidi var ki; Antik Palmyra Kemerinin küresel bir turizm perdesi arkasında yeniden inşâsı!
Read more ULUSLARARASI KÜLTÜREL ve ARKEOLOJİK DİPLOMASİDE DECCAL RUHUNU DEVLETLEŞTİRMEK! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
torenin cocuklari
torenin cocuklari
Geçtiğimiz yıllarda, bazı feysbuk sayfalarındaki adak heykelleri için yapılan "namaz kılan Sümerliler" paylaşımları görünce şaşırıyordum.
Gariptir… İnsanlar dînin özünü anlamaktan ziyâde şekli ile alâkadar oldukları için, elleri böğründe gördükleri her şekil onlar için namaza ve inanmakta olduğu dînin hak olduğuna bir delil sayılıyor. Bu bilgileri paylaşanların ve yorumlayanların sosyal statülerine baktığımızda üniversite mezunu hatta akademisyen olanlara dahî rastlamak mümkün. Aslında sadece onlar değil; televizyonlar da akşama kadar bu tarz gizem, büyü, tılsım, ufo, uzaylı, sürüngen gibi garip hikâyeler ile dolu.
Read more EN KADİM HİKÂYE’NİN (TÖRELİLER’İN) DEVLETİ ve ÇOCUKLARI Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
ontik aklimiz nabi
ontik aklimiz nabi
"Nâbî ile ol âfetin ahvâlini naklet
Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ’dan usandık"
(Nâbi)
Ne vakit Nâbi'nin "usandık" redifli gazelini işitsem aklıma Şeyh Gâlip Dede gelir;
Read more ONTİK AKLIMIZIN SÖZ KUMAŞI; NÂBÎ Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
he gidi osmanli
he gidi osmanli
Sadece dostlarına değil, hainlerine dahî şol zümrüt nakışlı, yakut bakışlı türbelerle ne lütufkârlıkta bulunmuşsun ya aşk olsun sana!
Tarihte en illet olduğum adamdır Mustafa Reşit Paşa. Kendi de, oğlu Ali Galip Paşa da hâlâ Payitahttın koynunda dem sürüyor.
Read more HEY GİDİ OSMANLI! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
ekrem ayverdiye
ekrem ayverdiye
Günlerdir hep bu fotoğrafa bakıyorum.
Bulunduğum zaman ve mekândan, fotoğraftaki zaman ve mekâna akmak istiyorum.
İlk defa sûfilerin yakaza dedikleri o gündüz düşünün anladıkça "yaratılan" bir mânâ sarmalı, ân'ın içindeki o zamansızlıkta bir keşf olduğunu fark ediyorum. Nur tünellerini fark etmek ve oralardan tayy-i mekân etmek insanın hâlince mümkün. Çünkü insan ne görürse, ne görüyorsa yahut ne görebiliyorsa içinde bulunduğu hâl içinden görebiliyor.
Read more EKREM HAKKI AYVERDİ'YE... Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
202112261026
202112261026
Ne tuhaf...
Şark ve Garb, temelde hep aynı hatırlayışın deveranında dönüp durmuşlar. Thales’den Fisagor Dede’ye kadar bu ermiş ve erimiş filozoflar kafilesi “varlığı hep birlemişler.”
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
kan uykusu
kan uykusu
Kavram zehirlenmesiyle zihni işgal edilmiş, kendi içinde dahî bin parçaya bölünen bu toplumun en sahîh sırrı "vatan ve mukaddesat" sevgisidir!
Yesevî Maturudî-Hanefî ekolünün ezelî ve ebedî medeniyet tasavvurunun yüksek üslûbunu çözmüş kutlu ve zarif dervişleri...
Târihin bir tecellîsi olarak bu ontik iklimden uzaklaştırılmış, kendi ontik iksirini tekfire ayarlı o zehrin içinde, yine de kendi ruh köküne mütemâdiyen panzehir üretmek için kelime ve izlere tutunmaya çalışan hâlis Anadolu evlâtları...
Read more KAN UYKUSU... Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
Bursa'da zaman
Bursa'da zaman
-Bursa'da İkinci Zaman-
Şehir, kendisiyle konuşması bilene çok şey anlatır.
Tophane sırtlarından şehre bakanların farkında olmasa da o neftî buhur içinde seyrettikleri ikinci bir zaman vardır. İsa’dan önce 1300’ler, Prusa’nın elmas kalbi İnkaya’dan çıkan köfeki taşlarının kollarıyla şehri sarıp sarmaladığı yıllardır.
Read more ŞEHİR KANLA DEĞİL AŞKLA FETHEDİLİR (1) Yorum yaz (0 Yorumlar)
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech