Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech

Prof.Dr.Hilmi ÖZDEN

Prof.DR. Hilmi ÖZDEN

(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
osmanliharitasi
osmanliharitasi
Saddam'ın sebep olduğu; daha sonra ABD emperyalizminin, 2003-2012 ocak arası işbirlikçi Barzani ve Talabani ile Irak'taki insan kıyımı: Dul kadın 1.100.000,Yetim 4.200.000, Şehit 2.800.000, Sakat 3.250.000, AIDS 78.000, Dışarı göç 4.600.000 , İçeride göç  2.100.000.  Güney Afrika, Kuzey Afrika, Orta Afrika, Ortadoğu, Büyük Türkistan, Doğu Türkistan, Güney Türkistan, Kafkasya , Balkanlar, Uzak Asya, Afganistan, Latin Amerika ve nice insan beldesini harab eylediler ve eylemeye devam ediyorlar.
Cenab-ı Allah'ın; Alim, Cami, Vali, Kahhar, Malikül Mülk, Melik, Selâm, Mümin, Vedüd (Aşk) ve daha nice ismine halife olan tüm insanlığın Pir Sultan'larını İslâm Ümmeti ve Türk Milleti geçmişte yetiştirmişlerdir. Yine yetiştireceklerine imanımızın tamdır. İlim'de, Liderlikte, Siyasette, Adalette, Ticarette, Sanayide, Teknolojide, Sevgide, İrfaniyette, Sanatta, Edebiyatta vb. İnsanlık kendisine emanet edilen isimlerin Hakkını verecektir. Esma-ül Hüsna'nın manasını kendi özlerindeki Müsemmasına kavuşturan İnsan ; insanlığa ve kainata hizmetkarlıkta, işinin Piridir, üstadıdır, ehlidir. İşlerinin Ehli ve Sultanı olan Tüm insanlara HASRET, SELAM ve SEVGİLERLE "Gelin Pir Sultanlar Gelin" şiirini birlikte okuyalım:
Read more PÎR SULTAN'LARDAKİ VATAN Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)
Sabir Demirci (Kerkük, 1940) ‘nin  Güney Azerbaycan’dan Şehriyarın “Haydar Baba” şiirinin üslubunu hatırlatan dizeleri ile söze başlayalım"Destan Yazarlarına Destan'dan"  (Yurt, 1083,2.7.1992, s. 6) ;

Az qaldı gün batmağa

Quşlar dalda yatmağa

Bir pambığ-pamuk-  atan gelsin

Kemiklerim atmağa

Pambığ baba bambığıv çox olaydı

Düşmanlarıv dünyada yox olaydı

Miskinleriv aclanv tox olaydı

Read more KERKÜK'TEKİ VATAN - 4 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)

Mehmed Sadık’ın ( 1891-1967) “EY KERKÜK” isimli şiiri “Kerkük’teki Vatan” yaramızın derinliğini ve sancısının büyüklüğünü bizlere anlatmaktadır.

“Muhalif asırdan döndük yanan volkana ey Kerkük

Ayak altında kalmış sâha-i Balkana ey Kerkük

Görünce gamlı gamlı göz önünde kupkuru çayın

Gözümden yaş akar, yaşlar döner al kana ey Kerkük

Yazık ağyare teslim oldu en kıymetli emlâkin,

Alınmışken onun her taşı yûzbin cana ey Kerkük.

Read more KERKÜK'TEKİ VATAN - 3 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)

cengizdagci

cengizdagci
Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı” ( Zaman: 1928-1932 ) ve “O Topraklar Bizimdi” (Zaman: 1938-1946) eserleri Stalin devrinde Kırım Türklerine uygulanan mezalimi bütün çıplaklığı ile anlatmaktadır.

Kruşçev’in Anıları’ (1) ndan “Vladimir İlyiç Lenin’in (1870-1924) ölümüne yakın yıllarda şöyle dediğini öğreniyoruz: “Stalin (1879-1953), aşırı derecede serttir ve bu zaafı aramızda ve biz komünistler arasındaki ilişkilerde hoş görülebi­lir, fakat Genel Sekreter olarak asla hoş görü­lemez. Bu yüzden, yoldaşların Stalin'in bu gö­revinden hangi metotla alınacağını ve yine han­gi metotla yerine bir başkasının atanacağını dü­şünmelerini teklif ediyorum. Bu yeni seçilecek adam Stalin'den, her şeyden önce bir tek nite­likte farklı olmalıdır; daha kesinlikle belirteyim, çok daha hoşgörü sahibi, çok daha dürüst, çok daha nazik ve yoldaşlara karşı daha saygılı bir tutum içinde, daha az şımarık huyda, vb. bir adam olmalıdır.” (1)

Read more CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 3 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)

kerkuktevatan2

kerkuktevatan2
1991 yılının Nisan ayı başlarında Bağdat yönetiminin Irak Türkleri'ne karşı giriştiği soy­kırımlar ve saldırılar, binlerce Türk'ün Türkiye ve İran sınırlarına kadar göç etmelerine yol açmıştı. Dağları bin bir güçlükle aşan ve bir çoğu yollarda telef olan Türkler'den 17 bin kişiye yakını, Tür­kiye sınırlarında yağmur ve soğuk altında perişan oldu. Daha sonra Türkiye, Irak'tan kaçan Türkmen ve Kürt göçmenlere iltica hakkı verdi. Böylece 15 bine yakın Türk, Türki­ye'nin Şemdinli, Yüksekova, Sivas, Kangal, Kayseri, Gü­neşli ve Halkalı bölgelerine yerleştirildi. 7 bine yakın Türk de İran'a sığındı.

Read more KERKÜK'TEKİ VATAN - 2 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)

cengizdagci

cengizdagci
Cengiz Dağcı’nın eserleri ile tanıştığım lise yıllarında (1970'li ) okuduğum ikinci muhteşem romanı “Yurdunu Kaybeden Adam” dı (1). Yurdunu, vatanını kaybetmek, dertlerin, kederlerin en büyüğüdür. Hayatında aileleri veya kendileri “ muhacir” olmuş insanlar vatan kaybını iyi bilirler. Hürriyetin kıymetini, esaret altında başka devletler için çalışan, asker olan, çarpışanlar anlar. Türkiye, Kırım Türklerinin gözünde daima “Ak Topraklar” olmuştur. Fakat, aziz vatanımızı bekleyen tehlikeleri görebilmek için Cengiz Dağcı’nın diğer eserlerini de okumamız ve düşünmemiz gerekiyor. Türkiye üzerindeki kara bulutları anlamaz isek vakit çok geç olacaktır. Emperyalist ülkeler Araplara yaşattıkları “Arap baharı!nın” aynısını Türkiye içinde “Türkiye Baharı!” olarak düşünmektedirler. Kafkasya’da; Rus, ABD rekabetini ve bu vatan topraklarında oynadıkları kanlı oyunları görmemek için kör olmak gerekir. Batı ve Doğu Türkistan’da ise bu rekabete Çin’de katılmaktadır. Irak’ta büyük çoğunluğu sivil; kadın, kız, kızan, bebe, dede Türk ve Arap olan bir milyonun çok üzerinde masum insanlar, ABD, İngiliz (örtülü şekilde İsrail) ve müttefik askerlerince  şehit edilmişlerdir, iffetlerine el uzatılmıştır.:

Read more CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 2 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 10 - 19 dakika)
trkmeneli
trkmeneli

“Bugünkü Irak devletinin sınırlarını oluşturan topraklar Osmanlı idarî bölünmesindeki Musul, Bağdat ve Bas­ra eyaletlerini içine almaktadır. 1500 yıla yakın bir zamandır coğrafî ad olarak Bağdat ve Basra, "Irak"; Musul bölgesi ise "El cezire" adları ile bilinmektedir.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde, Dicle Nehrinin sağından İran'ın dağlık kesimlerine kadar olan bölgeye "Irak-ı Acem" (Acem Irak'ı) denilmekte idi. Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollar, Karakoyunlu, Ak koyunlu ve nihayet Irak'ı İran'a bağlayan Safevî Hükümdarlığı dönemlerinde Irak, hiçbir zaman siyasî coğrafyayı temsil eden bir kavram olarak kullanılmamıştır.

Read more KERKÜKTE'Kİ VATAN -1 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

cengizdagci

cengizdagci
1920 yılında Kızıltaş/Yalta-Kırım’da dünyaya gelen Kırım ve Türk Edebiyatının büyük ismi; Cengiz DAĞCI, 22 Eylül 2011 Perşembe günü Londra'da, hayata veda etti. Eserleriyle Kırım Türklerinin acılarını sevgilerini umutlarını dünyaya haykıran nadir yetişen yazarlarımızdandı.   Ruhu şad olsun.

“Ailesinin büyük bir kısmı sürgünde ölen, mezarları bile belirsiz fertlerinin ( Yansılar: s.219) ve kendi yaşadıklarının ızdırabını yenerek dünyada mesut insanlar görmek isteyen Cengiz Dağcı –Kırım’ı, ağır bir taş gibi yüreğinin içinde- taşırdı. (Yansılar: s.264) (1)

“Vatanından uzak düşmenin ızdırabını, onu bizzat yaşamış kişinin, anne, sevgili ve vatanla birleştirerek anlatması, hele  bu anlatan bir sanatkârsa, insana gerçekten çok tesir ediyor. Biz bir vatana sahip olmanın rahatlığı içindekiler, vatanlarını kaybedenlerin ızdıraplarını anlamakta zorluk çekebiliriz. Millî Mücadele yıllarında vatanımızı kaybetmenin eşiğinde iken Yahya Kemal’in derslerine devam eden Tanpınar, Yahya Kemal adlı monografisinde dilin bazen vatandan ibaret kesildiğini şöyle anlatır:

Read more CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 1 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)

srgn

srgn
Bismillahirrahmanirrahim... Bizim Savaşçı'nın-İhtiyar Savaşçı-(1) öyküsü de burada başlıyor işte:

Silahsızdı gayrı. Uzak savaşlardan çıkıp gelmişti. Gön­lünde ve saçlarında barış yeli esmesine rağmen yorgun bir savaşçı olarak dönüyordu. Parmaklarının uçlarını yara izlerine her değdirdiğinde yüreği kanıyordu. Niçin sa­vaşmıştı? Soruyu sormaya ihtiyaç yoktu; biliyordu niçin savaştığını. Bu savaş son savaş olacaktı onun için - onun için ve yurdu için. Kurtulacaktı yurt toprakları kandan, ateşten. Çiğnenmeyecekti artık tarlalar, yanmayacaktı e-kinler, ağlamayacaklardı analar; çocuklar babalarıyla bir­likte oturacaklardı akşam sofralarına; gelinler erleriyle yatıp uyuyacaklardı kucak kucağa; kızlar mut türküleri söyleyeceklerdi düğünlerde; ve okullarda çocuklar, bahçe­lerde çiçekler, bağlarda üzümler özgürlük ve barış havası içinde yetişeceklerdi;

Read more CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 4 Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

hilmiozden

hilmiozden
Geçen yazımızda Prof.Dr.Nurullah Çetin beyin “Tek millet davası, tek dile bağlıdır” isimli makalesi çerçevesinde “Türkçe’deki Vatan” yazımıza devam edeceğimizi belirtmiştik. Türkiye bugünlerde tarihinin kritik noktalarından birinden geçmektedir. İmparatorluk dönemimizde bile yaşamadığımız hilkat garibesi teklif ve uygulama teşebbüsleri ile iç içeyiz. Bazı yerel kuruluşların, bir grup siyasi ve bölücü unsurun başlattığı kampanya, ayrıştırıcı virüs olarak birlik ve dirliğimize enjekte edilmek istenmektedir. Nurullah beyin alıntılar yapacağım yazısı, “Türk aydınlarının ve siyasilerinin” dikkatle okuması gereken bir öneme sahiptir:

“İnsanların bir kavmî aidiyetleri vardır, bir de millî. Kavmî aidiyetler verili kimliktir. Yani kişi, içine doğduğu kavmin deri rengini tevarüs eder, kendi iradesi olmadan o kavimde konuşulmakta olan dili konuşur ve o kavme özgü diğer özellikleri alır.

Read more TÜRKÇE'DEKİ VATAN - 5 Yorum yaz (0 Yorumlar)
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech