Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Author

Özcan TÜRKMEN

1 Nisan 1957, Emirdağ /
Afyon doğumlu. Yunus Emre Öğretmen Okulunu (1975), Eskişehir Eğitim Enstitüsünü (1978), Selçuk Eğitim Enstitüsünü (1977) bitirdi. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans tamamlama programını (1991) bitirdi. MEB’nin düzenlediği Eğitim Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Müfredat Laboratuar Okullar? Çalışmalarının De?erlendirilmesi kurslarına katıldı. Eskişehir,
Emirdağ, Erzincan ve Gümüşhane’de okul müdürlüğü ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. iLESAM üyesidir.

ESERLERİ:

Özden Söze (1994),

Doğa Tarih Kültür Mozayiği Emirdağ (Türkçe-ingilizce, ortak kitap, 1996),

Emirdağ Türkülerinde Kalıp Sözler - Deyimler (1997).

Eğitim Kurumları Müdürlük Sınavına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası

Eğitim Kurumları Sınavlarına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası

Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık

Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası

Müdür Yardımcılığı, Yurtdışı Öğretmenlik, Todai Sınavlarına Hazırlık

Ayrıca çeşitli ders kitapları vardır.

Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Bireyi kendilik hissiyle yakınlaştıran/ uzaklaştıran olgular dizgesi, toplumsal sorumluluklar ve ihtiyaçların bir-biriyle olan uyumu/çatışmasıyla doğru orantılıdır. Bireyi...
Yoksa başlığa gene “Oğuz Uykusu” mu demeliydim… Son yıllarda bâzı muhâfazakâr çevrelerde gittikçe genişleyen bir Mevlânâ aleyhtarlığı gözlüyorum. Esâsen bu üzüntü verici durumu...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
Ağaç mıyım, ağaçtan düşen yaprak mı? Dallarım dik mi duruyor tüm rüzgâra, soğuğa karşı Yoksa en ufak üfleyişte sarkıtıyor muyum dallarımı yerin bin kat dibine? Neyim ben? Gül...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Romancılık ve tarihçilik farklı şeyler tabi. Romanı deneyen tarihçiler var, ama her tarihçi roman yazamaz, romancı da tarih yazamaz. Tarihi malzeme olarak kullanmak farklı bir...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Anı ana ekleyip, hâlden hâle geçmek: değişmek. Ne geçmişte ne de gelecekte, değişim şimdide. İbn Sina üç şimdinin içinde birden yaşar: Geçmişin şimdisi; şimdinin şimdisi;...