Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Author

Ahmet URFALI

(1 Nisan 1955, Emirdağ / Afyonkarahisar - )

      Şair, yazar. Emirdağ Atatürk İlkokulu, Emirdağ Lisesi ve Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü (1977) mezunudur.1991 yılında Anadolu Üniversitesi’nde lisans tamamladı. Yurdun değişik yerlerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Okul Yöneticiliği ve Kurucu Okul Müdürlüğü şube müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı.  Milli Eğitim Müdürü iken emekliye ayrıldı. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev almıştır. Tavşanlı’da Türk Eğitim Sen ve Türkiye Kamu Sen başkanlık ve temsilcilik görevini 1994 yılından başlayarak 12 yıl sürdürdü. İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve Eskişehir Şairler Derneği üyesidir. Hâlen (ESAB) Eskişehir Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği‘nin başkanlığını yürütmektedir. Evli, iki çocuk babası.

       Şiirleri Ardıç, Edebdağ, Edebya,  Kalemder, Kırağı, Türk Edebiyatı vb. gibi dergilerde yayınlandı. Eskişehir Valiliğinin çıkardığı “Eskiyeni” dergisinde, İstikbal Gazetesinde “Dolunay” köşesinde, ayrıca Belçika’da yayımlanmakta olan Türk gazetelerinde, Kırmızılar’da yazılar yazmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürü ve eğitim alanlarında konferanslar ve seminerler vermektedir. Yerel tarih ve folklor çalışmaları devam etmektedir. Mustafa   Karagöz ve Ahmet Günay tarafından bestelenmiş şiirleri vardır.

       Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden; Büşra Kitiroğlu “Şair Ahmet Urfalı’nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve Bozkır Rüzgârı İsimli Kitabının Tahlili”, Melike Haran  “Şair Ahmet Urfalı’nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve İşrak Duyguları Kitabı İncelemesi”, Özge Şentürk “Ahmet Urfalı’nın İşrak Duyguları Adlı Şiir Kitabının Kelime Grupları”, Nilay Tekin  “Şair Ahmet Urfalı’nın Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şiirleri” adlı tez çalışmaları yaptılar.

      Ödülleri: 2006 yılında  yurt içindeki, 2011 yılında yurt dışındaki hemşehrileri tarafından iki defa “Yılın Kültür Adamı”  seçildi.

Yapıtları:

Şiir Kitapları:

Sevdalar Sevdalar (1990; genişletilmiş ikinci baskı: 1992, Milli  Eğitim Bakanlığı Yayınları)

Al Şafakların Müjdesi (1999)

Kayı Destanı (2004)

Gül ve Taş (2005)

… ve Gözyaşı ( 2007)

İşrak Duyguları (2009, Rumi Yayınları, 83 s.)

Adı Yemen’dir (2010, Kardelen Yayınları, 176 s.)

Göç Ağıtları (2011)

Bozkır Rüzgârı (2013)

İşitin Ey Yârenler(2014)

      Araştırma Kitapları:

Hayme Ana ve Karakeçili Aşireti (1994)

Vilayetlerin Sultanlığından Faziletlerin Sultanlığına Osmanlı (1999; Ortak kitap)

Kuruluşun Toprağı Domaniç (2003; Ortak kitap)

Efsane Kent Tavşanlı (2004)

Türkmen Destanı Emirdağ (2006)

Bir Zamanlar Tavşanlı (2007)

Tavşanlı Mevlevîhânesi (2009)

Boynuyoğunlu Oymağı (2011)

Emirdağ Tarihi 1 -2 (2011)

Bayat Tarihi (2012)

Emirdağ Tarih ve Kültür Atlası (2013)

Kurtuluş Savaşı’nda Emirdağ (2014)

Emirdağ Salnamesi (2014)

Emirdağ Ağıtları (2015)

Emirdağ Yatırları (2015)  

Geçmişten Geleceğe Emirdağ (2016; e-kitap)

       Hakkında Yazılan Kitaplar:

Gazi Durusu, Ahmet Urfalı Kaf Dağına Uçan Şair Sanatının 40. Yılı Armağanı

Başlık
YUNUS EMRE’DE İNSAN SEVGİSİ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR HAVZASI
YUNUS EMRE’DE AŞK
TÜRK DESTAN ŞAİRİ OLARAK İBRAHİM SAĞIR
TÜRK ŞİİRİNİN KOCA ÇINARI: İBRAHİM SAĞIR
YUNUS EMRE VE MOLLA KASIM
YUNUSÇA SEVMEK
METİN SAVAŞ’IN ROMANLARINDA ‘’BÜYÜLÜ GERÇEKLİK’’
RAMAZAN EDEBİYATI
YUNUS EMRE’NİN ÇAĞLAR ÜSTÜ ETKİSİ
BİR BOZKIR SEVDASI
YUNUS EMRE’NİN ŞATHİYELERİ
BOZKIRDA BOZLAK SESLERİ
YAŞAYAN YUNUS EMRE
‘’HAYDAR BABA’YA SELAM’’
YUNUS EMRE’NİN MİRASI
MİLLİ ŞUUR VE ORTAK METİNLER
MEVLÂ ’YI DAĞLAR İLE ÇAĞIRMAK
TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ
DERVİŞLİK DURAĞI
YUNUS EMRE’DE TAN VAKTİ
TÜRK HALK ŞİİRİNİN ÖNCÜSÜ: KARACAOĞLAN
ÇOCUK EĞİTİMİNDE NİNNİLERİN İŞLEVİ
YUNUS EMRE’NİN GÖNÜLLERDEKİ YERİ
YUNUS EMRE’NİN ‘’GÖNÜL ŞEHRİ’’ METAFORU
EDEBİYATTA SÖZLÜ KÜLTÜR VERİMLERİ
DEĞERLERİN OLUŞMASINDA EDEBİYATIN YERİ
YUNUS EMRE’NİN ÖĞÜTLERİ
YİNE Mİ GURBET?
‘MEDENİYET VE DÜNYA DİLİ : TÜRKÇE’
‘’SÖZ OLA KESE SAVAŞI, SÖZ OLA BİTİRE BAŞI ‘’
ESKİŞEHİR VE ŞİİR
ARSALAN MİRZAYI
ÇOK YÖNLÜ BİR DÜŞÜNÜR: ŞİNASİ
‘’ BEN GELMEDİM DAVA İÇİN, BENİM İŞİM SEVİ İÇİN ‘’
YUNUS EMRE’Yİ ANLAMAK
GÖLGEDE KALMIŞ BİR AYDIN: HOCA TAHSİN EFENDİ
OKUMAK-DİNLEMEK-İŞİTMEK
NAMIK KEMAL’İN ‘’VAVEYLA’’SI
ŞİİR YOLUNA GİRMEK
YUNUS EMRE YILI
ŞİİR ve MUTLULUK
ŞİİR DİLİ OLARAK TÜRKÇE
ŞİİR VE KIŞ
ŞİİR VE HÜZÜN
ŞİİR VE RÜYA
ŞİİR VE İLHAM
EDEBİYATTA YALNIZLIK KONUSU
ANADOLU: GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER
TÜRKMEN FERYADI: BOZLAK
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Bireyi kendilik hissiyle yakınlaştıran/ uzaklaştıran olgular dizgesi, toplumsal sorumluluklar ve ihtiyaçların bir-biriyle olan uyumu/çatışmasıyla doğru orantılıdır. Bireyi...
Yoksa başlığa gene “Oğuz Uykusu” mu demeliydim… Son yıllarda bâzı muhâfazakâr çevrelerde gittikçe genişleyen bir Mevlânâ aleyhtarlığı gözlüyorum. Esâsen bu üzüntü verici durumu...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
Ağaç mıyım, ağaçtan düşen yaprak mı? Dallarım dik mi duruyor tüm rüzgâra, soğuğa karşı Yoksa en ufak üfleyişte sarkıtıyor muyum dallarımı yerin bin kat dibine? Neyim ben? Gül...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Romancılık ve tarihçilik farklı şeyler tabi. Romanı deneyen tarihçiler var, ama her tarihçi roman yazamaz, romancı da tarih yazamaz. Tarihi malzeme olarak kullanmak farklı bir...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Anı ana ekleyip, hâlden hâle geçmek: değişmek. Ne geçmişte ne de gelecekte, değişim şimdide. İbn Sina üç şimdinin içinde birden yaşar: Geçmişin şimdisi; şimdinin şimdisi;...