Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Author

Feride Turan

ferideturan2Eskişehirli eğitimci-yazar. İstanbul Üniversitesi Türkoloji 1995 mezunu. Su Kasidesi-Övülmüş’e Övgü, Girdim Gönül Şehrine (Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Battal Gazi), Ruhumuzun Emeli-İstiklal Marşı adlı kitapların yazarı. 

Eskişehir Valiliği Şehir Rehberi’nin ve 2 ciltten oluşan Türk Dünyası Kültür Başkentliği almanağının editörlüğünü yaptı. Ulusal-uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunduğu çoğu disiplinler arası olmak üzere edebiyat, dil, kültür, değerler eğitimi vs. alanlarında çok sayıda bildirisi mevcuttur. Çeşitli bilimsel yayınlarda makaleleri; Türk Edebiyatı, İdarecinin Sesi, Ay Vakti, Şiar, Edebiyat Ortamı, İstanbul Birnokta gibi dergilerde yazıları yayımlanmıştır. 

Öğretmenlik mesleğinde 23. yılını çalışıyor. Görev yaptığı yerlerde ağız sözlüğü ve derleme çalışmaları yaptı, okul dergileri çıkarttı. 

Eskişehir Polis Radyosunda 3 yıl devam eden haftalık, canlı ve tematik program olan “Şiirli Sohbetler”in yapımcılık ve sunuculuğu ile bir hoş seda bıraktı. 

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Ar-Ge’sinde ve daha sonra Eskişehir Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev aldığı süreçte Kurum dergilerinin genel yayın yönetmenliği ve editörlüklerini yaptı. Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı projeleri gibi çok sayıda ulusal, uluslararası projenin yazarlığı, irtibat kişisi ve koordinatörlük görevlerini üstlendi. Bütün bu çalışmalarını okul dersleri ve öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla birlikte yürüttü. Ayrıca 15 ülke eğitim bakanlıklarının ortak olduğu MEB-iTEC projesinin il eğitici eğitmeni olarak faaliyetlerini sürdürdü ve bu uluslararası projeye Eti Sosyal Bilimler Lisesini dâhil ederek bu çerçevede Osmanlı Türkçesiyle ilgili projeler üretti. Eti Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerine danışmanlıkta bulunduğu 18 bilimsel projesi; uluslararası kongrelere kabul edildi ve bildiri olarak sunuldu. Okul tanıtım filmi, Akif belgeseli, Hz. Peygamber’imizi konu edinen “Adı Aşk” kısa filmi ve sanal ney uygulaması gibi grafik, video, kodlama vs. bilişim çalışmaları da mevcuttur. 

Bilişim Teknolojileri Formatörlüğü ve Avrupa Birliği Uzmanlık sertifikalarına sahiptir. Yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Eskişehir Fatih Fen Lisesinde öğrencileriyle hazırladığı 4 bilimsel projesi uluslararası sempozyum ve kongrelere kabul edildi. Öğrencileriyle yaptığı çalışmaların ana eksenini Osmanlı Türkçesi oluşturmakta; Eskişehir’in tarihî gazeteleri, Gaspıralı İsmail Bey’in Tercüman gazetesi, Atatürk’ün Nutuk eseri ele alınan eserlerden bazılarıdır. 

2019 yılında Kayı Boyu Kültür Dergisi tarafından “Kahraman Türk Kadını” ödülüne layık görüldü.

Edebiyat-kültür dergilerinde yazıları yayımlanan Feride Turan; Edebiyat Dünyamız sitesinin yazarlarından olup ayrıca “Tarih Gezgini” köşesini hazırlamakta; Osmanlı Türkçesi gazetelerdeki haber ve yazılar üzerine özgün değerlendirmeleriyle okuyucularına tarihî bir yolculuk sunmaktadır.

Başlık
ALLAH'A EMANET OL BOSNA!
ÂBÂDLIK GÖNÜLDEN BAŞLAR
ÂYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ
HIRVATİSTAN'DA "SENİNLE BİNLERCE SESSİZLİK İÇİNDE KONUŞTUM"
UMUTLU BAKIŞLARDAN SIZAN ACI: “Dağların Açık Yarası”
YOLCULUK HAYATIN ANLAMIDIR DİYENLERE “ÂDEM GÜNCESİ”
OSMANLI TÜRKÇESİ BİLMEYEN “NUTUK”U DA ANLAYAMAZ
ŞİİRİN KANATLARI ALTINDADIR ÖZGÜRLÜK
TAŞ DEYİP GEÇMEMELİ: “BİR TAŞIN GÜL YÜREĞİ” VAR
NİYETİMİZE KASTETTİLER MEVLANA CELALEDDİN, NİYETİMİZE!
MUTLULUĞUN FORMÜLÜ ÇOK AÇIK: “Tevekkül, Tefviz, Sabır ve Rıza”
TÜRK DÜNYASININ GELECEKTEKİ RESMİ: “Dilde, Fikirde, İşte” Birleştiren Yarışma
MUHARREM KERBELA'DIR
TARİH GEZGİNİ-20 / 1907'DE BİR KADIN PROTESTOSU: "POLAK KIZI" VE SADRİ MAKSUDİ
KAHRAMAN TÜRK KADINLARI
TARİH GEZGİNİ - 19 MEMLEKET NE HÂLDE, BASIN NE İLE MEŞGUL!
DEDEM KORKUD’CA SÖYLENMİŞ BİR “KAYI DESTANI”
SAYI - 18 ŞİMDİ BÖYLE KALIP BATALIM MI?
“ODUNBAZARIN” ÇEŞMELERİ: İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME
SAYI - 17 TÜRK DÜNYASINDA KAKAONUN “TERCÜMAN”I
SAYI - 16 OSMANLI DÖNEMİ’NDE ESKİŞEHİR FARMASON CEMİYETİ VE BİR TELGRAF
NİDELİM ÂH PİSİ, NEYLEYELİM VÂH PİSİ!
KADINI “ADAM”DAN SAYMADILAR
SAYI - 15 GÜZELLİĞİN KAYNAĞINA TARİHÎ BİR YOLCULUK
SAYI - 14 TARİHÎ MEZAR TAŞLARINDAKİ ÖLÜMSÜZ ŞİİRLER
KARAGÖZ’ÜN HAKİKAT PERDESİ
SAYI -13 1909’DA ODESSA SEMALARI VE HAVA GEMİLERİ
SAYI - 12 TARİHÎ TURAN NUMÛNE MEKTEBİ VE VİZYON SAHİBİ MÜDÜRLER
SANMA ŞAHIM HERKESİ SEN SÂDIKANE YÂR OLUR
KALBE YÜK DEĞİL BİR MENDİL
SAĞIM SOLUM SOBE, SAKLANMAYAN EBE
SAYI - 11 LİSELERE Mİ, BAŞKA MEKTEPLERE Mİ MUHTACIZ?
SAYI - 10 HALİDE EDİB’İN 1916 YILI TEFTİŞ RAPORU VE EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜMLER
SAYI - 9 TÜRK KAHVESİNİN TARİHİNE ESKİŞEHİR’DEN BAKIŞ
SAYI - 8 HALİL HALİD BEY, MÖSYÖ GLADSTON VE ERMENİ İŞLERİ
SAYI 7 - BİZDE “ADAM”LIK
SAYI 6 - HOCANIZI SIKI TUTUNUZ
SAYI - 5 PARİS’TE BİR CENAZE TÖRENİ
SAYI - 4 BİR OSMANLI GAZETESİNDE KADINA DAİR ACI “HAKİKAT”
SAYI - 3 SOĞUK VAGONLAR, MÖSYÖ SULYE VE RUM VATANDAŞLARIMIZ
SAYI 2 - AH GÜZEL İSTANBUL!
SAYI 1 - 1911’DE BEMBEYAZ DİŞLER, SAĞLIKLI GÜLÜŞLER
NAZIM HİKMET’TE FUZULÎ “DEEEERT”
UYANIKLAR DÜNYASININ BAŞI DERTTE
AŞKA DAİR YENİ SÖZLER: “BİR IRMAK DÜŞÜ”
EĞRİLER EĞRİ İLE, DOĞRULAR DOĞRU İLE
GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİNİZ?
BU SEVDADAN US(L)ANMAYIZ
KIZDIRAMAZSIN BENİ!
GEL ŞİMDİ TANIMINI YENİDEN YAPALIM ATEŞİN
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Bireyi kendilik hissiyle yakınlaştıran/ uzaklaştıran olgular dizgesi, toplumsal sorumluluklar ve ihtiyaçların bir-biriyle olan uyumu/çatışmasıyla doğru orantılıdır. Bireyi...
Yoksa başlığa gene “Oğuz Uykusu” mu demeliydim… Son yıllarda bâzı muhâfazakâr çevrelerde gittikçe genişleyen bir Mevlânâ aleyhtarlığı gözlüyorum. Esâsen bu üzüntü verici durumu...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
Ağaç mıyım, ağaçtan düşen yaprak mı? Dallarım dik mi duruyor tüm rüzgâra, soğuğa karşı Yoksa en ufak üfleyişte sarkıtıyor muyum dallarımı yerin bin kat dibine? Neyim ben? Gül...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Romancılık ve tarihçilik farklı şeyler tabi. Romanı deneyen tarihçiler var, ama her tarihçi roman yazamaz, romancı da tarih yazamaz. Tarihi malzeme olarak kullanmak farklı bir...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Anı ana ekleyip, hâlden hâle geçmek: değişmek. Ne geçmişte ne de gelecekte, değişim şimdide. İbn Sina üç şimdinin içinde birden yaşar: Geçmişin şimdisi; şimdinin şimdisi;...