Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
Bunu okudun 0%

 medeniyet dili turkce ahmet urfali

medeniyet dili turkce ahmet urfali
Cumhurbaşkanlığı, 2021/1 sayılı genelgeyle 2021 yılının ‘’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’’ olarak kutlanmasını kamuoyuna duyurmuş, kamu kurum ve kuruluşlarına da bilgi ve gereği için göndermiştir. Söz konusu genelgede; ‘Bizim Yunus’ ve ‘’Dünya Dili Türkçe’ kavramlarına vurgu yapılarak yurt geneli ve yurt dışında kampanyalar düzenleneceği, bu etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde olacağı belirtilmiştir.

    Bilindiği üzere, UNESCO’nun 12-27 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 40. Genel Konferansı’nda 40 C/15 sayılı belgesi çerçevesinde alınan karar gereğince “Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü” olarak kabul edilmişti. Türkiye’nin Yunus Emre konulu başvurusuna destek vermişti. UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Genel Konferans kararlarıyla belirlenen Yıl Dönümü Programında yer vermektedir. 2021 yılı, Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıl Dönümü (1321) münasebetiyle yapılacak etkinlere sahne olacaktır.

   Yunus Emre, Anadolu Türkçesinin kuruluşunda çok önemli bir görevi yerine getirmiştir. Ulu Türkistan'da Ahmet Yesevi'nin gerçekleştirdiği Türkçecilik analayışını, Anadolu'da Yunus Emre ifa etmiştir. Bursalı İsmail Hakkı; ''Yunus'un nazmettiği marifetler, Türk lisanı üzre hiç kimseye nasip olmamıştır. Ve cümle ondan sonra gelip nzam-ı maarif edenler, onun sofrasında tufeyli olmuşlardır.'' diyerek onun hizmetini övmüştür. Ahmet Yesevi'nin açtığı Türkçe çığırı, Karahanlılardan başlayarak Anadolu'da kurulan devlet ve beylikleri de etkilemiştir. Yunus Emre'nin Türkçe duyarlılığı, Anadolu'da var olan Ermenice ve Rumca ile dini tesirlerle revaç bulan Farsça ve Arapça'ya  karşı Türkçe'nin zaferi olarak sonuçlanmıştır. Yunus Emre'nin Divan'ı üzerinde yapılan sözcük taramasına göre, toplam 20.275 kelime kullanılmıştır. Yunus Emre, bu eserinde % 63.8 (12.926) Türkçe, % 23.2 (4.713) Arapça, % 12.9 (2.614) Farsça kelimeye yer vermiştir. Bu durum 13.yüzyıl için büyük bir başarıdır.

   Türkçe; derin tarihi kökeniyle çok geniş bir coğrafyada, dünya nüfusunun sayıca büyük br kitlesi tarafından konuşılmaktadır. Kuzeyde Kıpçak, doğu ve güneyde Çağatay, batıda Oğuz Türkçesi ihmal ve baskılara rağmen varlığını sürdürmektedir. UNESCO raporlarına göre Türkçe, konuşanlar bakımından dünyada beşinci büyük dildir. Bir dilin dünya dilleri arasındaki yerinin büyük olmasını belirleyen birtakım ölçütler bulunmaktadır. Buna göre bir dilin dünya çapındaki yaygınlığı, diplomasi dili, uygarlık dili, resmi dil ve yazı dili olması büyük önem taşır. Türkçe de tüm bu özelliklere sahip dünya çapında itibarlı dillerden birisidir. Dolayısıyla günümüzde Türkçe öğrenmek isteyen birçok ülkeden insanlar bulunmaktadır. Dünyada 8 bin civarında konuşulan dil olduğu düşünülürse konu daha iyi kavranabilir.

   Sümer metinlerinde Türkçe kökenli kelimeler mevcuttur. Keza Çince,Farsça, Arapça,Urduca,Ruşça,Ermenice,Rumence,Sırpça, Bulgarca, İtalyanca, Çekçe, Fince, Ukraynaca, Yunanca, Arnavutça gibi dillerde TDK tespitlerine göre 38 bin civarında kelime bulunmaktadır.

     Bu özellikleriyle Türkçe, hem bir mededniyet dili hem de bir dünya dilidir.Türkçe'yi daha da zenginleştirmek, geliştirmek öncelikle eğitim alanında olmalıdır. Sağlam bir Türkçe eğitimimden geçen nesiller bayrağı daha yüksek doruklara taşıyacaktır. Sanat, bilim ve felsefede Türkçe'in hakim kılınması devletin ve vatandaşların asli görevidir.

   Yunus Emre Yılı için vurgulanan ''Medeniyet Dili Türkçe, Dünya Dili Türkçe'' kavramlarının içi, ancak yetkin çalışmalar, etkinlikler ve kararlarla doldurulabilir.

Mehmet Güneş, Türkçe'yi Anadolu'da kanatlandıran erenler için şunları söylüyor: ''Onlar; Anadolu medeniyet havzasının ruh hamurkârları, yürek devletimizin solmayan baharı, Kur’an ve Sünnet ikliminde yürekleri aşka getiren Sadat-ı Kiram’ın yârıydılar… Onlar; “gökyüzünü çadır, güneşi tuğ” bilerek gönül fethine çıkmış her gittikleri yerde karanlıkları aydınlığa tebdil etmek için nice manevi kandiller yakmış ve “yetmiş iki millete bir göz ile bakmış” mânâ sultanlarıydılar.''

Comments powered by CComment

About the Author

Ahmet URFALI

More articles from this author

Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor. "Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter, Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir...
Menâkıb-ı Mustafa Safî müellifi Derviş İbrahim Hilmî Bey’in kendisinden üç yaş küçük olan kardeşi Muhammed Zühdî Bey, Boluludur ve Mudurnulu Halil Rahmî Efendi’nin...
Sanatçı ve Devlet Adamı Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet...
Yahya Kemal Beyatlı, kendi kuşağına ve daha sonraki kuşaklara mensup birçok şairi yazarı ve kültür adamını etkilemiş bir şairdir. Onun meydana getirdiği etki ve bıraktığı iz,...
Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı,...
Türk edebiyatının daima ağır basan kefesi, Türklüğün ortak değeri Dede Korkut Hikâyeleri; mitoloji, tarih, sosyoloji ve kültür gibi alanlarda kaynak durumundadır. İçeriğinin...
Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti. Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça...
Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş,...
Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar. Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır....
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan Uygur yazısıyla yazılmış, eksik tek...
"Bugün dünya birbirine zıt iki yere parçalanmıştır: zalimler ve mazlumlar. Niçin bu insanlardan birisi parasının gücü ile sanat öğrensin, eğitim alabilsin; diğeri ise bütün...
“Tarihî çeşmeler zamanın gözleridir. Geçmişten geleceğe bakarlar. Hiç ummadığınız bir köşe başında bile tarihin şahitleri olarak karşınıza dikilirler. Siz önünden geçip...
Bu iddialı sözün altında “Nâşir ve Muharrir İsmail Gasprinski” imzası var. Yani Türk dünyasının “dilde, fikirde, işte” birliğine hayatını vakfetmiş Gaspıralı İsmail Bey’in imzası…
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech