Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
Bunu okudun 0%

  siir ve mutluluk ahmet urfali

siir ve mutluluk ahmet urfali
Dinler, inançlar, felsefi düşünceler, doktrinler insan ve toplumları mutlu kılmak için türlü yollar göstermişler, farklı fikirler önermişlerdir. Elbette bu görüşlere inanan pek çok insan ve toplum da mutluluğa ermiş veya mutluluğu bulduğuna dair bir duyguya kapılmıştır. Mutluluk nedir? Sorusuna verilecek her cevap özneldir. Kimisi mutluluğu; psikolojik anlamda iç huzur, iyi olma hâli olarak kabul ederken kimileri de dış etmenlerin tesirinden söz açacaktır. Mutlu olmayı istek, ihtiyaç ve dürtülerinin doyum bulması anlamında açıklamalar vardır. Saadet kelimesiyle eş anlamlı mutluluk; sevinç, haz, neşe, huzur, memnuniyet ifadeleriyle karıştırılmaktadır.

     Türk Dil Kurumu sözlüğünde mutluluk, “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik” olarak tanımlanmıştır. Başka lûgatlarda mutluluk; “kısmetli ve talihli olmak, uğurlu gelmek” ,  “talih, uğur, bereket” kelimeleriyle karşılanmaktadır.  Mutluluğun eş anlamlısı olan saadetin karşıtı şekâvetin ;‘’talihsizlik, bedbahtlık’’ anlamlarında olduğu belirtilmektedir.     

     Eflâtun; mutluluk doğruluğun ve adaletten, mutsuzluğun da ölçüsüzlük ve adaletsizlikten doğduğunu söylemiştir. Epikür, mutluluğu ruhî haz ve dinginlikte görürken Stoacılar, en yüksek iyinin erdem, mutluluğun da erdemin sonucu olduğunu belirtmiş, bunun dışında haz, mal, şeref, hatta sağlık gibi hususların mutlulukla doğrudan ilgisinin bulunmadığını öne sürmüştür. Aristo mutluluğu insanın ulaşmak istediği en son amaç kabul etmekte, ancak mutluluğun anlayışa göre değişeceğini belirtmektedir. Maddî hazlar duyulara hitap ettiğinden değişkendir ve bunlar en yüksek gaye olamaz. İnsan akıl sahibi bir varlık olduğuna göre davranışları ne kadar mâkul ise o kadar mutlu olacaktır. Buna göre mutluluk ruhun akla uygun davranışı ya da ruhun fazilete uygun herhangi bir davranışıdır. İnsanın bütün değerli faaliyetlerinin iki kaynağından biri fazilet, diğeri akıldır. Akıl sadece insana ait bir özellik sayıldığından yaşanması mümkün olan en mutlu hayat düşünce ve idrak hayatıdır. Düşünce hayatı şehvet, öfke gibi kötülük kaynağı duygular tarafından kirletilmesi mümkün olmayan bir hayattır. Sokrates’e göre mutluluk başarılarla gelir. Mutluluk daha fazla istek yerine daha azla yetinmek ve sahip olunanın değerini bilmektir. Konfüçyüs mutluluğun sarhoş edici olduğunu, Nietzsche ise kısa ömürlü, yaşanıp sona eren geçici bir ruh hali olduğunu söyler. Mutluluk ona göre sıkıntı ve endişe duymadan yaşamaktır. Kant’a göre mutlu olmak bir saplantı olmamalı, iyi ve doğru insan olmaya çalışılmalıdır. Mutlu insan manevi yönden güçlü, kendisiyle barışık insandır ve doğayla da iyi ilişkiler içindedir. Hayatta bir amacı olan, amacı uğruna çaba harcayan, insanlığa yararlı olabilmeyi hedefleyen kişiler mutlu olduğunu ifade eder.

    Farabi mutluluğu; “insan nefsinin maddeye muhtaç olmayacak şekilde yetkinliğe ulaşması” diye tanımladıktan sonra bilgi ve erdemlerle yetkinlik kazanmış insan aklının faal akılla bağlantı kurmak suretiyle mutluluğa eren nefsin artık faal aklın sadece bir derece altında bulunacağını belirtmektedir.  İnsan düşünen canlı olduğuna göre aklın erdemi de sağlıklı düşünmedir ve insanı mutlu kılacak olan şey engin bir düşünce hayatıdır. Mutluluğa bir çaba ve gayret sonucunda akıl yoluyla ulaşılacağı anlaşılmaktadır.

     Şiirde mutluluk konusu çok işlenmiştir. Bu işleyişte her ne kadar anlam kargaşasına sebep  olsa da şairlerin mutlulukla ilgili dizelerini ele almak gerekir. Sanatın insan üzerindeki etkisi bir mutluluk kaynağı olabilir mi? Şiir, yoğun duyguların ifadesi olarak insanları mutlu edebilir mi?

   Cemal Süreya’nın  mutluluk anlayışı ‘’rahat olmak’’tır:

  ‘’Mutluluk,

Diyordu adam,

Her konuda

Tekrara düşecek kadar

Rahat olmak.’’

Edgar Allan Poe, mutluluk konusunda çelişik duyguları ifade eder:

‘’En mutlu gün-en mutlu saat

  gözlerimin gördüğü göreceği,

En parlak ışıltısı gücün ve gururun

Hissettiğim:

Ama o zaman çektiğim acıyla

Gücün ve gururun umudunu verselerdi,

Yaşamazdım o parlak saati tekrar’’

 Ömer Hayyam, mutluluğu güzel bir eşte arar:

‘’Kimdir mutlu kişi, bilir misin?

Bir karısı olacak, ay gibi güzel,

Bir gecesi sürecek yıl kadar uzun...’’

Yahya Kemal, Rindlerin Ölümü şiirinde ‘’asude bahar ülkesi’’ni acaba mutluluk mekânı olarak mı düşünmüştür?:

‘’Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde;

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.

Ve serin serviler altında kalan kabrinde,

Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.’’

Mehmet Çınarlı; ‘’Saadet gibi amma, sesi uzaktan gelir.

                                Sevinçler yasta, kederle boğuşmaktan gelir.’’ sözleriyle mutluluğa ulaşamadığını söyler.

     Coşkun Ertepınar’ın mutluluk anlayışı farklıdır:

‘’Evin olacak,

 Bahçen olacak.

Bahçende nur topu çocuklar

Salıncak kuracak…

Mutluluğun başka adı varsa söyle…’’

        Fuat Bayramoğlu, mutluluğun sırrını öğrenmek ister:

‘’Neymiş ki, bu dünyada saadet denilen

Kim söyleyecek bu sırrı, hiç var mı bilen?

Binlerce kuşaktan beri, insanlar için

Aşk, ekmek, hürriyet… bütün istenilen.’’

    Herkesin gönlünde yaşattığı mutluluğa ulaşması dileğimle…

    

     Comments powered by CComment

About the Author

Ahmet URFALI

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech