Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech

edebiyat sohbetleri

Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)

    mustafa uysal  ‘’Bütün bu imkânları atlayıp, yaptığım en güzel iş, elma kokulu evleri, buharı üstünde toprakları zikretmek.’’ *

   Mustafa Uysal;  sevgi ve merhametle donanmış bir yüreğin duyuşlarını, duru Türkçesiyle deyiş hâline getiriyor. O deyişler; bazen bir şiir olup maverai sezişleri sözün doruklarında ak bulutlarla yoldaş oluyor, bazen de bir dervişin diz kırıp boyun bükerek fısıldadığı deruni hikmetlerin sırrını ifşa ediyor.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

  eskisehir kultur havzasiKültür; bir toplumun tarihi süreç içerisinde oluşturduğu değer, norm, yasa, inanç, ahlak, gelenek, görenek gibi manevi öğeler ile üretim, teknik, beceri, araç-gereç gibi maddi unsurların birleşimidir. Kültür kavramı milletlerin ‘milli’ özelliğidir. Her milletin hayatı anlamlandırması, kavraması ve yorumlaması farklılıklar arz eder. Her topluluk ve milletin kültürü ‘kendine göredir.’ Kültürler; coğrafi şartlar ve iklim özellikleri, insanlarındaki atılım ve girişim şuuru, toplumsal yapısı, üretim ve tüketim gelenekleri, ekonomik şartları, göçler sonucunda büyük yer değiştirmeleri ve şehirleşmeyi sağlamış olmaları bakımlarından kendine özgü hususiyetlerle meydan getirilir. Kültürler,  milletler üzerinden kurulur. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

turk destan sairi ibrahim sagirDestan, sözlü bir edebiyat verimi olarak kadim milletlerin en eski dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Destan, milletlerin hayatlarında derin izler bırakmış, büyük yankılar uyandırmış savaş, göç, felaket gibi tarihi bir ortak acıya dayanmakla beraber bir tarih metni değildir. Manzum olarak ozanlar tarafından dillendirilen ve birer edebi özellik taşıyan bu metinler, zaman içerisinde mitolojik,  efsanevi, hayali, olağandışı unsurların katılmasıyla bambaşka bir kimlik kazanır. Destan, bir milletin ülküsünü, moral değerlerini, milli vicdanları ifade etmeleri bakımın büyük öneme haizdir. Destanlara bakarak ait olduğu milletin kültürel değer yargılarını, maneviyat ve ruh halini, ortak özelliklerini öğrenmek mümkündür.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

ibrahim sagir ahmet urfali1936 yılında Balıkesir, Gönen İlçesi Paşaçiftlik Köyü’nde doğan Şair İbrahim Sağır şiire ortaokul eğitimi aldığı dönemde başladı.Ortaokul Türkçe öğretmeni Haşim Nezihi Okay’ın şiir konusunda yardımlarını gördü. İlk şiiri ‘’Gönül’’, 1953 yılında‘’20. Asır Dergisi’’nde Behçet Kemal Çağlar’ın yönettiği “Genç Şairler” sayfasında yayımladı. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

 metin savas romanlariGerçek; var olan şey, var olan şeylerin tümüdür. Varlığı duyularla bilenen, hayâli olmayan şeylere gerçek, gerçek olma durumuna da gerçeklik denilmektedir. Deney ve gözleme dayanan bilgi, gerçeği ifade eder.

     Büyü , insanların doğaüstü, normal dışı ve mistik yöntemlerle olağan ve doğal dünyayı etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşturulan kültürel sistemdir. Büyü, her toplumun önçağlarında gizemli insanlar tarafından etkilemek amacıyla yapılmaya çalışılan uygulamalardır. İnsanlar büyüye korkudan kaynaklanan bir kutsiyet atfetmişlerdir. Etkisi yüksek deyişler, büyülü söz olarak belirtilmektedir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

edebiyat sohbetleri ramazan edebiyatiEdebiyat toplumun aynasıdır. İnsan ve toplumu ilgilendiren herşey edebi-estetik disiplin dikkate alınarak edebiyatın konusu olabilir. Din, insan ve toplum hayatında önceliği olan bir kurumdur. Oruç tutmak,İslâm’ın şartlarından farz olan  bir ibadettir. Ramazan, Kameri ayların dokuzuncusu olup oruç bu ayda tutulur. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

1.

bir bozkir sevdasiUzak yollardan turnalar geldi haberleri hüzünden yana

Yorgunluklarını dinlendirdiler gönlümün duldasında

Ses verdi ötelerden ötüşlerine muştularını yükleyen kuşlar

Dağların ardından gülümsedi yaz çiçeklerine şafak

Şimdi öksüz kaldı vuslatına hayâller kurduğum sevinç

Sen gelmedin benim yangınım büyüdü kurak bozkırımda

Yasak bir busenin özlemiyle hüznün alacası düştü gözlerime

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 6 - 11 dakika)

bozkirda bozlak sesleri      ‘’ Bozkır; uçsuz bucaksız, insan ise küçüktür. İnsan, güçlü ve hünerli olmalıydı burada…’’

                                                                                                                                            Cengiz Aytmatov

 

1.Bozkır çıplak bir yalnızlığın adıdır…

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

  sehriyar 300 200Türk dünyasını derinden etkileyen şiirlerin başında gelenlerden olan ‘Haydar Baba’ya Selam’ bir ihtilal metni gibi elden ele dolaşmış, Türklüğün ortak metinleri arasına girmiştir. Haydar Baba dağının varlığında sembolleştirilen vatan sevgisi lirik ifadelerde anlatılırken gönülden gönüle yol bulmuştur. Şiirin ikinci özelliği, 1925 yılında Rıza Şah Pehlevî’nin bin yıllık Türk Yurdu İran’ı ele geçirerek Türkçe’yi yasaklamasına tepki olarak yazılan ilk şiir olmasıdır. Pehlevi yönetimi Fars ırkçığı yaparak Türkçe’nin  bütün alanlarda konuşulmasını ve yazılmasını yasaklamış, İran’da Türklüğe ait ne varsa silmeye çalışmıştır. İşte böyle bir ortamda yazılan ‘Haydar Baba’ya Selam’, kısa sürede vatan sevgisi ile Türkçe sevdasının  simgesi olmuştur.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

milli suurMaksudi Arsal , Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları adlı eserinde; ‘’Milletlerin var olmak azim ve iradesi de;  milli şuur , milliyet duygusu veya  milliyetçilik adlarını alır.” diyerek Türk kültüründe var olan ‘ devlet-i ebed-müddet’ anlayışını formüle etmiştir. Bir millete mensup bireylerin akıl ve kalp yoluyla ‘milli şuur, milliyet duygusu ve milliyetçilik’ kavramlarını hayatlarının içine sokmaları, davranış ve düşüncelerinde ortaya koymaları devlet-millet bekası açısından büyük önem taşımaktadır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ahmet URFALI">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

turk kulturunde nevruzBütün Türk dünyasının kültürel kodları içinde bir başlangıç günü olarak kabul edilen Nevruz,tarih sahnesine çıkışımızdan bu yana çoşkun  şölenlerle kutlana gelmiştir. Nevruz, Türk dünyasında; Yılsırtı, Mart Dokuzu, Mart Bozumu, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Yeni Gün gibi  pek çok isimlerle anılmaktadır.Nevruz,birlik, beraberlik ve bir kültür günü olarak  anılmaktadır. 18.yüzyıl  ozanlarından Ali Nebi,Nevruz şiirinde şöyle diyor:

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech